środa, Grudzień 19

Sylwia Sadowska

Ziemia jako Istota Duchowa

Ziemia jako Istota Duchowa

Przekazy ludzi, Sylwia Sadowska
Planeta Ziemia jest ISTOTĄ DUCHOWĄ. My, ludzie i wszystko, co tu istnieje jesteśmy Jej dziećmi. Jesteśmy połączeni naszymi sercami z Sercem Matki Ziemi. Energia Serca Ziemi, to przepiękna energia bezwarunkowej miłości. Nasze serca zostały połączone z Jej Sercem, a przez to włączone do sieci serc otulających planetę. Odbyło się to w jakimś stopniu na poziomie ludzkości. Mam tu na myśli serca gotowe do tego procesu. Są to serca, w których mieszka bezwarunkowa miłość. Wiele serc będzie dołączać do sieci przez najbliższe miesiące i lata. Jest to jeden z etapów przechodzenia do nowego świata. 1. Serce Ziemi jest czystą, bezwarunkową MIŁOŚCIĄ. Jest to struktura wielowymiarowa, w której najintymniejszym miejscu panuje krystaliczna gęstość Boskiego Źródła. To jest ta sama częstotliwość, któr
Inline
Inline